Revirji, kjer veljajo posebni režimi

Jezero KRAŠČI (revir 3)

Ribolov je dovoljen z nasipa od trgovine Wolf ter po obrežju do nogometnega igrišča.

Dovoljen samo dnevni ribolov.

Nočni ribolov ni dovoljen.

Dovoljena je uporaba plovil za vožnjo vab v vodo, razen plovil z motorji na notranje izgorevanje.

 

Gramoznica KROG - velika (revir 14)

V gramoznici se zaradi drstišča zapre za ribolov južni del gramoznice, od vhoda v lovski dom in pravokotno na nasprotno obalo.

Dovoljen je dnevni in nočni ribolov vsak dan.

Dovoljena je uporaba plovil za vožnjo vab v vodo, razen plovil z motorji na notranje izgorevanje.

 

Gramoznica SOBOŠKO JEZERO (revir 12)

Ribololov v gramoznici je dovoljen od ograje pri Pomgradu pa do gradbišča.

Dovoljen je dnevni in nočni ribolov vsak dan. Za člane velja nekomercialni dnevni ribolov.

Dovoljena je uporaba plovil za vožnjo vab v vodo, razen plovil z motorji na notranje izgorevanje.

Dovoljen je dnevni ribolov na roparice iz čolna na vleko z eno palico s predhodno najavo pri čuvajski službi. (PRAČEK 041-649-894; ZRIM 031-307-935; TANACEK 031-619-518)

 

Gramoznica IVANJCI (revir 13)

V gramoznici je prepovedan ribolov na gradbišču od vogala gramoznice pri glavnem vhodu do konca območja urejenega parka.

Dnevni ribolov je dovoljen vsak dan.

Nočni ribolov je dovoljen od petka do nedelje in med prazniki.

Dovoljena je uporaba plovil za vožnjo vab v vodo, razen plovil z motorji na notranje izgorevanje.

Dovoljen je dnevni ribolov na roparice iz čolna na vleko z eno palico s predhodno najavo pri čuvajski službi.(PRAČEK 041-649-894; ZRIM 031-307-935; TANACEK 031-619-518)

 

Gramoznica TEŠANOVCI (revir 49) in BELTINCI (revir 9)

Dovoljen je samo dnevni ribolov.

Nočni ribolov ni dovoljen.

Prepovedana je uporaba plovil za ribolov.

Prepovedan je talni ribolov. Dovoljen je samo ribolov s plovcem.