Pravila tekmovanja v LIGI RD MS

Št. tekmovalcev in žreb

Kraj tekmovanja je gramoznica Beltinci. Največje število prijavljenih ribičev je prvih 40 prijavljenih pred vsako tekmo. Pred samo tekmo se izvede žrebanje mest. Žreba se po vrsti kot so bile prijave.

Način ribolova

Lovi se na eno palico z enim trnkom brez zalusti. Lovi se samo z plovcem, na dnu,--- ¨grunt¨ ni dovoljen, prav tako ni dovoljen površinski ribolov. Vsakršnje krmljenje je prepovedano.

Prijavnina, trajanje in ribe ki štejejo za ulov

Tekma traja 4 ure. Za ulov štejejo vse ribe. Krap nad 2 kg se stehta takoj ostalo se hrani v čuvaricah. Tekem bo 6. Na koncu zadnje tekme sledi podelitev za najboljša tri mesta. 60% zbrane prijavnine z vseh tekem gre v nagradni fond, 40% ostane RD. Sledi zaključek lige ter družabno srečanje in pogostitev. Vsak tekmovalec prejme nagrado ob zaključku lige. Prijavnina za prvo tekmo znaša 25 € in vključuje: 5 € prispevek za registracijo tekmovalca, 10€ za prvo tekmo in 10 € za zadnjo tekmo. Prijavnina za ostale tekme znaša 10€. Torej celotni znesek za tekmovanje v ligi je 65

 

Prijave zbira tajnik RD MS.

 

Tekma Mesec
1 7 april                7-12:00
2 12 maj               7-12:00
3 2 junij               7-11:00
4 7 julij                 7-11:00
5 4 avgust             7-12:00
6 1 september       7-12:00

Okvirni urnik tekem

1. ura: zbor in žreb mest,.

4 naslednje ure: ribolov.

Sledi tehtanje in zaključek tekmovanja.

Tekmovalec mora:

- ujete ribe hraniti žive v vodi, zato mora uporabljati ustrezno mrežo, dolgo vsaj 3 m,

- ostati po končani tekmi na svojem mestu, dokler komisija ne stehta ulova

- ulov krapa nad 2 kg, takoj javiti tehtalcu,

- za odpenjanje rib uporabljati blazino ali mokro brisačo

Tekmovalec sme:

- uporabljati vabe, ki jih nabode na trnek,

- uporabljati podmetalko za dvigovanje ujetih rib.

Tekmovalec NE sme:

- uporabljati naslednjih vab: umetnih muh, blestivk, voblerjev, živih ali mrtvih rib ali koščkov rib ali iker

- namerno zapenjati rib za druge dele telesa kakor v gobček,

- loviti v sosedovem prostoru,

- pustiti na mestu nikakršnih odpadkov ali jih metati v vodo.

Sosed sosedu naj bo sodnik. Tekmovalci se držijo ribiške etike in fair playa. Neupoštevanje navodil in neprimerno vedenje se kaznuje z takojšnjo izključitvijo iz nadaljnjega tekmovanja. Pritožbe, pobude in predloge sprejema organizacijska ekipa v sestavi: Denis Hamler, Šteiner

IZRAČUN REZULTATOV

Tekmovalce se razvrsti po teži ulova in opravi točkovanje za vsako tekmo posebej , in sicer:

1. mesto: 1 negativna točka, 2 .mesto: 2 negativni točki, 3. mesto: 3 negativne točke…

40. mesto: 40 negativnih točk.

- V primeru enake teže ulova se točke izračunajo po naslednji enačbi:

a = št. točk za najboljše mesto med enako uvrščenimi tekmovalci,

b = št. točk za drugo najboljše mesto med enako uvrščenimi tekmovalci,

c = št. točk za tretje najboljše mesto med enako uvrščenimi tekmovalci,

n = število enako uvrščenih tekmovalcev.

- Za tekmovalce, ki niso ujeli ribe, se določijo negativne točke po naslednji enačbi:

m = število vseh tekmovalcev na tekmi,

n = število tekmovalcev , ki niso ujeli ribe

Za nesodelovanje na tekmi dobi tekmovalec 41 negativnih točk. Zmagovalec lige je tekmovalec z najmanjšim seštevkom negativnih točk. V primeru istega seštevka negativnih točk je zmagovalec tisti, ki ima večjo težo ujetih rib. V primeru da imata tekmovalca isti seštevek negativnih točk in isto skupno težo ulova, se seštejejo višje uvrstitve na posameznih tekmah. Upoštevajo se višje uvrstitve, dosežene na posamezni tekmi. V kolikor so tudi te uvrstitve enake, o zmagovalcu odloča žreb.