- Na jezeru Krašči (revir 3) je dovoljen ribolov z nasipa od trgovine Wolf ter po obrežju do nogometnega igrišča.

- Ribololov v gramoznici Soboško jezero (revir 12) je dovoljen od ograje pri Pomgradu pa do gradbišča.

- V gramoznici Krog-velika (revir 14) se zaradi drstišča zapre južni del gramoznice, od vhoda v lovski dom in pravokotno na nasprotno obalo.

- V gramoznici Ivanjci (revir 13) je prepovedan ribolov na gradbišču od vogala gramoznice pri glavnem vhodu do konca območja urejenega parka.

-V gramoznici Dokležovje CP (revir 28) je prepovedan ribolov na območju izkopov.

- V vseh revirjih, kjer se izvaja izkop gramoza, je v območju gradbišč prepovedano izvajati ribolov, oziroma se le-ta izvaja v skladu z navodili izvajalca izkopov gramoza.