Ribolovni režim

Letni ribolovni režim RD Murska Sobota opredeljuje način ribolova, količino dovoljenega ulova in ostala določila v zvezi z ribolovom na revirjih, kjer je ta v stalnem spreminjanju.