Ribe, lovne mere in varstvene dobe

VRSTA VARSTVENA DOBA NAJMANJŠA LOVNA MERA

Sulec

15. 2. – 30.9. 80 cm

Postrvi

1. 10. – 31.3. 30 cm

Lipan

1. 12. – 15.5. 30 cm

Ščuka

1. 2. – 30.4. 60 cm

Som

1. 5. – 30.6. 60 cm

Smuč

1. 3. – 31.5. 50 cm

Podust

Platnica

1. 3. – 31.5. 35 cm

Menek

1. 12. – 31.3. 30 cm

Krap

1. 6. – 30.6. 30 cm

Linj

1. 5. – 30.6. 30 cm

Ploščič

Klen

1. 5. – 30.6. 30 cm

Mrena

Ogrica

1. 5. – 30.6. 30 cm

Bolen

1. 5. – 30.6. 40 cm

Ostriž-navadni

1. 3. – 31.5.

Rdečeperka

1. 4. – 30.6.

Rdečeoka

1. 4. – 30.6.

Zelenika

1. 4. – 30.6.

Navadni koreselj

1. 5. – 30.6.