- Robolov se izvaja v skladu s Pravilnikom o ribilovnem režimu (Ur.l. 99/2007) in Ribolovnim režimom RD Murska Sobota

- Ribolov je dovoljen samo na podlagi ribolovne dovolilnice.

- Vsak ribič je dolžan po končanem ribolovu pospraviti ribolovno mesto in odpadke odnesti s sabo. Vsako onesnaževanje in puščanje odpadkov ob vodi ali v njej, se obravnava kot hujša disciplinska kršitev!

- V vseh revirjih, razen gramoznic Krog-velika, Ivanjci in Soboško jezero, je dovoljen le dnevni ribolovni režim v skladu z Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. (8.člen: V času od zore do mraka, s tem, da zora nastopi eno (1) uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno (1) uro po sončnem zahodu. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki ARSO.)

- Pred pričetkom ribolova je potrebno vpisati v letno ribolovno dovolilnico datum, po končanem ribolovu pa vrsto, število in težo ulovljenih rib. Velja tudi za komercialne vode.

- V vseh vodah je prepovedana uporaba vseh plovnih sredstev za vožnjo hrane in vab v vodo. Izjema so revirji, kjer je drugače urejeno (gramoznica Krog-velika, Soboško jezero, Ivanjci in Krašči).

- Na obalah ribolovnih vod je prepovedana sečnja obalnih dreves in grmovja ter košnja obalno-vodnega rastlinja. Prepovedana je gradnja večjih podestov, nadstreškov in podobnih objektov ter kopanje stojišč za ribolov, večjih kot eno stojišče.

- Ribolov na vseh vodah je dovoljen do zamrznitve.

- Ribolov pod ledom in sekanje ledu zaradi ribolova ni dovoljeno.