Informator FEBRUAR 2023

VABILO NA ZBOR ČLANOV

Na podlagi 20. člena statuta RD Murska Sobota, upravni odbor sklicuje redni letni zbor članov Ribiške družine Murska Sobota, ki bo v soboto, dne 25.03.2023 ob 17:00 uri v gasilskem domu Murska Sobota.

PREDLAGANI Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
 2. Izvolitev organov odbora
 3. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnjega zbora članov z 26.03.2022
 4. Poročilo o delu za leto 2022:
  1. upravnega odbora,
  2. poročilo o finančnem poslovanju,
  3. gospodarja,
  4. nadzornega odbora,
  5. disciplinske komisije,
  6. čuvajska služba,
  7. tekmovalna komisije.
 5. Razprava in glasovanje o poročilih
 6. Glasovanje o razrešnici dosedanjemu vodstvu RD
 7. Volitve:
  1. poročilo kandidacijske komisije in predstavitev prijavljenih kandidatov v kandidacijskem postopku,
  2. seznanitev zbora članov o opravljenih volitvah po posameznih TE,
  3. predstavitev kandidatov za funkcije v UO RD,
  4. glasovanje o kandidatih,
  5. poročilo volilne komisije.
 8. Plan dela za leto 2023 in mandatno obdobje UO
 9. Razno

Obvestilo:

Na podlagi določil 3.točke. 21. člena Statuta RD Murska Sobota, je zbor sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo volilno pravico. Če zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor sklepčen, če so ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani.

Predloge za spremembo oz. dopolnitve dnevnega reda lahko sporočite PISNO do 10 dni pred zborom na naslov ribiške družine Murska Sobota ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Vsi člani, ki imate volilno pravico (15let+) se morate udeležiti vsaj enega (1) sestanka temeljne enote ALI zbora članov, udeležba je enaka vrednosti dveh (2) delovnih ur.

Sestanki temeljnih enot (TE):

 • TE Beltinci: v nedeljo 26.02.2023 ob 9:30 v gostilni Duh (vabilo TE Beltinci)
 • TE Bakovci: v soboto 11.03.2023 ob 10:00 v Tornado baru v Bakovcih (vabilo TE Bakovci)
 • TE Goričko: v nedeljo 05.03.2023 ob 10:00 pri Turistična kmetija Ferencovi (vabilo TE Goričko)
 • TE Murska Sobota: v soboto 11.03.2023 ob 10:00 v ribiškem domu Murska Sobota (vabilo TE MS)

Dnevni red sestanka TE je objavljen in na spletni strani www.rd-ms.si in na oglasni deski ribiškega doma.

RIBIŠKI INFORMATOR – FEBRUAR 2023

Delovne akcije in delovne ure:

 • TE Murska Sobota:
  • sobota 01.04.2023 ob 8:00 pri ribiškem domu Murska Sobota
 • TE Bakovci:
  • sobota 08.4.2023 ob 8:00 pri ribiškem domu Bakovci
  • sobota 14.10.2023 ob 8:00 pri ribiškem domu Bakovci
 • TE Beltinci:
  • 01.04.2023 - 15.06.2023 - košnja trave rib. dom Beltinci (Dokležovje, Bratonci)
  • 15.06.2023 - 30.08.2023 - košnja trave rib. dom Beltinci (Beltinci; Lipovci, Gančani)
  • 30.08.2023 - 15.11.2023 - košnja trave rib. dom Beltinci (Ižakovci, Melinci, Lipa)
 • TE Goričko:
  • sobota 08.04.2023 – ribiški dom v Kraščih
  • sobota 17.06.2023 – ribiški dom v Kraščih
  • sobota 19.08.2023 – ribiški dom v Kraščih
 • Vsak član (razen starostnih članov, invalidov I. in II. stopnje in pionirjev) mora opraviti 10 delovnih ur. Vsako neopravljeno delovno ura se na koncu leta obračuna.

Organizatorji delovnih akcij vodijo spisek udeležbe. Na akcijo s seboj prinesite priročno orodje, žage, sekire, kose, grablje, vile in ostala orodje, ki se uporablja za predvidena dela.

Predvidena tekmovanja v letu 2023:

 • 15.04.2023 in 16.04.2023 - Ledavsko jezero: državna liga veterani LRP
 • 22.04.2023 in 23.04.2023 - Ledavsko jezero: državna B liga LRP
 • 27.04.2023 do 30.04.2023 - gramoznica AC MS (Dokležovje): ribolov krapa in soma - druženje za člane RD MS
 • 05.06.2023 in 07.05.2023 - Ledavsko jezero: državna liga posamezniki in članice LRP
 • 13.05.2022 in 14.05.2023 - Ledavsko jezero: državna A liga LRP
 • 19.05.2023 do 21.05.2023 - Ledavsko jezero: tekmovanje v ribolovu krapa
 • 04.06.2023 - Ledavsko jezero: druženje - ribolov na največjo ribo (ribiški CAR)
 • 31.08.2023 do 03.09.2023 - gramoznica Krog: tekmovanje v ribolovu krapa
 • 01.09.2023 do 03.09.2023 - gramoznica AC MS (Dokležovje): ribolov krapa in soma - druženje za člane RD MS
 • 12.10.2023 do 15.10.2023 - gramoznica Krog: ribolov krapa - druženje za člane RD MS
 • 12.11.2023 - gramoznica Krog: ribolovu roparic - vijačenje
 • 19.11.2023 - Ledavsko jezero: ribolov roparic - druženje za člane RD MS

Na dan srečanja oz. tekmovanja bo ribolov prepovedan na trasi tekmovanja!

DOBER PRIJEM!                                                                                        Upravni odbor RD Murska Sobota