VABILO NA SESTANEK TE GORIČKO

 VABILO na sestanek ribičev TE GORIČKO

TE Goričko pri RD Murska Sobota, vabi vse svoje člane na  sestanek ribičev temeljne enote , ki bo v nedeljo 5. marca 2023, s pričetkom ob 10. uri na Turistični kmetiji Ferencovi, Krašči 23 s sledečim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Ugotovitev prisotnosti članov TE,
  2. Potrditev predloga dnevnega reda,
  3. Izvolitev zapisnikarja in 2 overovatelja zapisnika,
  4. Poročilo Predsednika TE o delu v letu 2022,
  5. Zbiranje kandidatov za predsednika in namestnika predsednika TE,
  6. Predstavitev kandidatov za predsednika in namestnika predsednika TE,
  7. Volitve za predsednika in namestnika predsednika TE,
  8. Plan dela za 2023,
  9. Razno

Dober prijem!

TE GORIČKO

Vabljeni:

  • Člani TE

Predsednik TE Goričko:

Milan Hari