VABILO NA SESTANEK TE BAKOVCI

VABILO

RD MURSKA SOBOTA TE BAKOVCI VABI VSE SVOJE ČLANE NA SESTANEK RIBIČEV, KI BO V SOBOTO,

11.03.2023 OB 10. URI V TORNADO BARU V BAKOVCIH.

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev prisotnosti članov TE
  2. Potrditev predloga dnevnega reda
  3. Izvolitev zapisnikarja in 2 overitelja zapisnika
  4. Poročilo predsednika TE o delu v preteklem letu 2022
  5. Predlogi za kandidate za novega predsednika in podpredsednika TE Bakovci
  6. Predstavitev kandidatov za novega predsednika TE Bakovci
  7. Volitve za novega predsednika TE Bakovci
  8. Plan dela za 2023
  9. Razno

Dober prijem!                                                                                           RD M.SOBOTA

                                                                                                                      TE BAKOVCI